Sympati . dk

Vi rådgiver forskere og uddannelsesinstitutioner i udvikling af projekter, videndeling, kommunikation og bæredygtighed med afsæt i interessentanalyser.

Vores udgangspunkt er altid kundens mission og vision, som vi knytter an til omverdenens interesser.

Vi inddrager både politiske, forvaltnings-, erhvervs- og civilsamfundsmæssige perspektiver i udvikling af projekter.

I det omfang projektet kalder på strategiske partnerskaber tilvejebringer vi aftalegrundlaget ved at facilitere forhandlinger med relevante parter.

Vores stærke fokus på videndeling sikrer, at projektresultater hurtigt når ud til professionsaktører, det politiske niveau, erhvervslivet og organisationsverdenen gennem en klar modtagerorienteret formidling. Ligesom vores netværk til medier tillader os at udvikle og udmønte landsdækkende pressestrategier, der giver forskere, undervisere og organisationer en stemme over for befolkningen.

Bæredygtigheden sikrer vi ved at integrere politiske prioriteringer og herunder finansiering af nye uddannelsestilbud, forskningsbaseret interventioner, kompetencepakker og andre resultater i projektets designfase.

Vores kunder skal især findes blandt forsknings- og uddannelsesinstitutioner samt sociale organisationer. Vi løser fx opgaver for Aalborg Universitet, Professionshøjskolen UCC, ErhvervsUddannelsesCenter Nordvestsjælland, Odsherred Efterskole, Kræftens Bekæmpelse, DepressionsForeningen og Spedalskhedsmissionen.

UCC Professionshøjskolen samarbejder med Sympati.dk v./Hans-Jørgen Knudsen omkring styrkelse af projektdesign og fundraising til vores forskningsprojekter.

Hans-Jørgen Knudsen er en yderst kompetent rådgiver. Med sin godt 20 årig erfaring i fundraising og fine indlevelse formår han at engagere vores forskere i udvikling af praksisnære projekter med en stærk appel til fonde og offentlige puljer.

Hans rådgivning af vores forskningsprogrammer tager sit udgangspunkt i følgende fem ledende principper for udvikling af konkurrencedygtige ansøgninger.

  • Udvikling af projektets narrativ
  • Fastsættelse af projektets operationelle mål
  • Analyse af projektets interessenter
  • Spredning af projektets forskningsresultater
  • Strategi for bæredygtig anvendelse af projektets forskningsresultater

Disse principper har i den grad vist sig relevante i vores udvikling af nye projekter og forbedring af eksisterende projekter.

Vores samarbejde med Hans-Jørgen Knudsen udfolder sig både i workshops med forskningsprogrammer og i rådgivning af den enkelte forsker. Med sit omfattende og opdaterede kendskab til fondsverdenen har vi også stor glæde af hans forslag til fonde og redigeringer af fondsansøgninger.